ขั้นตอนการสมัครเซลล์ฟรีแลนซ์

 • หลังจากที่คุณคุยรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่แล้วเบื้องต้น และมีความสนใจเป็นเซลล์ฟรีแลนซ์ คุณสามารถสมัครมาให้ทางเราพิจารณา ตามลิ้งค์นี้

 • หากทางเราพิจารณาและอนุมัติให้คุณเป็นเซลล์ฟรีแลนซ์ จะนัดหมายเพื่อเข้ามาอบรมการนำเสนอตู้ พร้อมรับทราบเงื่อนไขอื่นๆ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 • คุณต้องส่งรายชื่อพื้นที่ที่ต้องการนำเสนอตู้ ให้ทางเราพิจารณาก่อนว่ามีศักยภาพหรือไม่ และต้องไม่ทับซ้อนกับรายอื่นๆ (พื้นที่มีศักยภาพ เช่น บริษัท โรงงาน คอนโด โรงพยาบาล โรงแรม มหาวิทยาลัย เป็นต้น) เป็นพื้นที่ที่คาดว่ายอดขายมากกว่า 50 แก้วต่อวัน

 • หากรายชื่อพื้นที่ผ่านการพิจารณาจากทางเรา คุณจึงจะสามารถติดต่อ และ ดำเนินเรื่องการติดตั้งตู้ในพื้นที่นั้นๆ ได้

 • หลังจากคุณนำเสนอกับทางพื้นที่เรียบร้อย ต้องส่งรายละเอียดพื้นที่ให้ทางเราพิจารณาอีกครั้ง ก่อนตกลงกับพื้นที่

 • หากคุณสามารถตั้งตู้ได้ครบ 5 ตู้ ทางเราจะเริ่มทำสัญญาและจ่ายผลตอบแทน 0.5-2% จากยอดขายตลอดการตั้งตู้ เมื่อยอดขายถึงเป้าที่กำหนด

ผลตอบแทนที่เซลล์ฟรีแลนซ์จะได้รับ

**เริ่มทำสัญญาและเริ่มจ่าย % เมื่อตั้งตู้ได้ครบ 5 ตู้ ที่ยอดขายผ่านเกณฑ์

ตอนนี้เราสามารถเปิดรับเซลล์ฟรีแลนซ์แค่พื้นที่นี้เท่านั้น

ภาคกลาง

 • กรุงเทพมหานคร

 • นนทบุรี

 • ปทุมธานี

 • สมุทรสาคร (อําเภอเมือง, อําเภอกระทุ่มเบน)

 • สมุทรปราการ

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี (อําเภอเมือง, อําเภอศรีราชา)

 • ระยอง (อําเภอเมือง, อําเภอปลวกแดง)

 • ฉะเชิงเทรา (อําเภอเมือง, อําเภอบางปะกง, อําเภอบ้านโพธิ์)

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่ (อําเภอเมือง, อําเภอหางดง, อําเภอแม่ริม, อําเภอสารภี)

 • ลําพูน (อําเภอเมือง)

 • ลําปาง (อําเภอเมือง)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ขอนแก่น (อําเภอเมือง)

 • นครราชสีมา (อําเภอเมือง)

 • อุดรธานี (อําเภอเมือง)

 • อุบลราชธานี (อําเภอเมือง)

 • บุรีรัมย์ (อําเภอเมือง)

ภาคใต้

 • สงขลา (อําเภอเมือง)

 • สุราษฎร์ธานี (อําเภอเมือง)

 • ภูเก็ต (อําเภอเมือง)

 • นครศรีธรรมราช (อําเภอเมือง)

ดาวน์โหลดโบชัวร์เพื่อใช้เสนอพื้นที่ ได้ที่นี่