Come build the future with us

เราเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อที่ว่าความสามารถนั้น

เปลี่ยนแปลงได้ตลอด (Growth Mindset) เราเริ่มต้นด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเติบโตและพัฒนาได้

และศักยภาพได้รับจากการหล่อเลี้ยงจากการฝึกฝน ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า และใครๆ ก็เปลี่ยนและพัฒนาได้

ติดปีกลุยงาน ‘ไปพร้อมทีมเต่าบิน’

เต่าบินพร้อมเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของทุกคน

เต่าบิน หรือ คาเฟ่อัตโนมัติสุดล้ำสมัยของเราถูกคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีโดยทีมงานคนไทย 100% ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่อันแสนวุ่นวายและเร่งรีบ เราจึงออกแบบ User Experience ให้ง่ายและรวดเร็ว แถมดีไซน์หน้าตาการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อตอบโจทย์ให้ ‘ทุกคน’ สามารถสั่งเครื่องดื่มแก้วโปรดใน ‘ทุกวัน’ ได้สะดวกสบายยิ่งกว่าเคย

 

เต่าบินเชื่อว่าทุกคนมีความพิเศษ

สมาชิกในทีมของเต่าบินมีความพิเศษเฉพาะในแต่ละด้านมีวัฒนธรรมองค์กรที่แน่นแฟ้น และมีเป้าหมายเดียวกันในการดูแลเต่าบินให้เติบโตและตอบโจทย์ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตหากใครที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถเฉพาะตัวในสายงานที่ตัวเองสนใจมีความมุ่งมั่น มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง รวมถึงสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ เราพร้อมเปิดรับให้ทุกคนเข้ามาเติมเต็มเต่าบินไปพร้อมกัน

 

เงินเดือนและสวัสดิการยิ่งกว่าแฟร์

หนึ่งในหัวใจหลักที่ทำให้งานออกมาได้คือ ‘ทีมงาน’ เราเลยอยากมอบผลตอบ แทนและสวัสดิการให้คุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้เรายังมอบโอกาสในสายอาชีพ หรือ สร้างทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้คนทีมพัฒนาได้อย่างหลากหลาย

 

เดินทางมาทำงานง่าย ไม่ยุ่งยาก

ออฟฟิศของเรากว้างขวางและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน พิเศษไม่เหมือนใครเพราะเราเป็นออฟฟิศที่ Pet-Friendly ด้วย การปรับปรุงออฟฟิศใหม่ จะเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ทำเลที่ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า

 

Current opening

If you get a kick out of solving problems for people, browse through our job openings and drop us a message.

Mobile Application Developer (Senior)

Full time

- วิเคราะห์ product โดยคิด วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา Android Applications ที่มีคุณภาพสูง
- ทํางานร่วมกับ Product owner, Graphic designers, iOS developers และ Backend developers ในขั้นตอนต่างๆ ที่จําเป็นต่อการพัฒนาแอพพลิเคชัน
- ทดสอบ (unit test) และร่วมกับเทสเตอร์ในการตรวจสอบและประกันคุณภาพของ Android Application ที่ พัฒนาขึ้น
- อัปเกรด พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขบั๊ก และพัฒนาเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ สําหรับ Adroid Apps ที่มีอยู่แล้ว มุ่งมั่นเรียนรู้ เทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆ ประเมิน วิเคราะห์ และปรับปรุงโปรเจคให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่ตลอด เวลา

Mid Level Backend Engineer (Node.js, TS)

Full Time

We are building the best-in-class platform for vending operations with an initial focus on our SaaS suite of vending tools integrating directly with IoT machines in real-time. Areas you’ll be working on including telemetry ingestion, inventory analytics & reporting (including applying our machine learning models) and vendor integration. There are many opportunities and being a greenfield project means there is latitude for you to have a tremendous influence on the direction of the company. The ideal candidate will have experience in building and scaling services. Decent English language skills are a must (Thai language skills are not required)We operate a hybrid workplace model – working both from home and the office. We have an office located in the Ari area of Bangkok - right next to Sanam Pao BTS, above a coffee shop and next to a craft beer bar. We also offer car parking. Founding team is both Thai and international. Founding team were former US Microsoft employees, have startup experience and a background in the vending business.

Warehouse Manager

Full Time

 • วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมี ระบบและมีประสิทธิภาพ และวางแผนการส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับสินค้าทัน เวลาและมีสภาพสมบูรณ์

 • ควบคุมการดำเนินงาน รับเข้า-เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้ มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวมถึงแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า

 • กำหนดพื้นที่จัดส่ง สายรถ แผนที่การเดินทาง และตรวจสอบการส่งสินค้าใน แต่ละวัน

 • พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการดำเนินงานคลังสินค้าและจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น

 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า

 • กำกับการดูแลและบริหารงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้ พร้อม แนะนำแก้ไขและพัฒนาระบบงาน

 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Fixed Asset Accountant (เจ้ าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน)

Full Time

 • รับผิดชอบกระบวนการบันทึกสินทรัพย์ถาวรตั้งแต่การเพิ่ม ย้าย และการจำ หน่ายสินทรัพย์ Fixed asset ทั้งหมดของบริษัท

 • ออกรหัสทรัพย์สิน ของบริษัท บันทึกรหัสทรัพย์สินทั่วไป

 • จัดทำ รายงาน เอกสาร สรุปทรัพย์สินของบริษัท และตรวจเช็คทรัพย์สิน

 • วางกลยุทธ์และกำ หนดแผนปฏิบัตงานในการจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของบริษัท

 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

UX/UI Designer

Full Time

 • Create user-centered designs by understanding business requirements, voice of the customer, user journeys, sales workflows, customer feedback, and usability findings.

 • Quickly and iteratively create user flows, wireframes, prototypes, high fidelity mockups and detailed UI and visual design specifications

 • Collaborate with Product and Engineering teams, as well as business stakeholders and executive leadership.

 • Utilize and adhere to branding guidelines and design standardization across all of the team's products.

 • Incorporate customer feedback, technical constraints, and usability findings into design.

 • Develop and maintain detailed information architecture and design specifications.

 • Be resourceful and creative to overcome obstacles and turn challenges into opportunities.

Senior Recruiter

Full Time

 • สรรหา คัดเลือกบุคลากร ทุกตำแหน่ง(เจ้าหน้าที่ - ผู้บริหาร) ตามนโยบายของบริษัทรวมทั้งบริษัทในเครือ

 • จัดทำแผนการสรรหาบุคลากร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่เบื้องต้น

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนัดหมายตารางเวลาในการสัมภาษณ์

 • พัฒนากลยุทธ์ ปรับปรุง กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

 • จัดทำและบันทึกประวัติพนักงานในระบบ และจัดเก็บตู้เอกสารพนักงาน เช่น สัญญาว่าจ้าง , เอกสารพนักงานใหม่ , การประเมินทดลองงานและอื่น ๆ

 • สนับสนุนงานในแผนก HR ตามได้รับมอบหมาย

DevOps Engineer (AWS, Mid-level to Senior)

Full Time

We will be building the best-in-class platform for vending operations with an initial focus on our SaaS suite of vending tools integrating directly with IoT machines in real-time. Areas you’ll be working on include telemetry ingestion, inventory analytics & reporting, and vendor integration. There are many opportunities and being a greenfield project means there is latitude for you to have a tremendous influence on the direction of the company.


We operate a hybrid workplace model – working both from home and the office. We have an office located in the Ari area of Bangkok - right next to Sanam Pao BTS, above a coffee shop and next to a craft beer bar. We also offer car parking. Founding team is both Thai and international. Founding team were former US Microsoft employees, have startup experience and a background in the vending business.

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Full Time (ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะ)

 • จัดสินค้าจากคลังสินค้า เพื่อกระจายให้กับทีมขนส่งทีมเติมสินค้า 

 • รับสินค้าและจัดเก็บสินค้าที่เข้ามาส่งที่คลังสินค้า 

 • จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง แยกตามหมวดหมู่สินค้า 

 • ควบคุม stock สินค้า 

 • จัดทำ report ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Call Center

Full Time (ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะ)
฿13,000-15,000

 1. รับสาย โทรออก หาลูกค้าที่ใช้บริการตู้คาเฟ่ เต่าบิน

 2. แก้ปัญหาการใช้งานให้ลูกค้า

 3. แนะนำการใช้งานด้านต่าง ๆ ของตู้

Training & Development

Full Time

 1. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม รวมทั้งหลักสูตรออนไลน์ ให้กับกลุ่มตัวแทนของบริษัท ให้มีความรู้ความความใจในการใช้งานระบบการทำงานในขั้นตอนต่างๆ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. จัดโครงการฝึกอบรม วางแผนการอบรม ระยะสั้น ระยะยาว ประจำเดือน และประจำปี

 3. ติดตาม ประเมินผลหลังการฝึกอบรม

 4. ดูแลทุกกระบวนการฝึกอบรม จัดทำสื่อการอบรม สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 5. สามารถเป็นวิทยากรในการอบรม

 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Senior Accounting Officer (Costing)

Full Time

1. คำนวณและปิดต้นทุนจริงในการบันทึกบัญชี 

2. ต้นทุนการสูญเสีย (เช่นกรณีวัตถุดิบหก หาย หรือหมดอายุ)

3. จัดเตรียม Report วิเคราะห์ต้นทุน

4. รับผิดชอบการคำนวณ GP ของตัวแทนของบริษัท

5. บันทึกและตรวจสอบการใช้วัตถุดิบ

 • ตรวจสอบและบันทึกซื้อ

 • ตรวจสอบและกระทบยอดจ่าย

 • ตรวจสอบและคำนวณต้นทุน Repack

 • ตรวจสอบและกระทบยอดโอนระหว่างคลัง โอนไปเติมในตู้

 • ช่วยควบคุมและบริหารวัตถุดิบ การตรวจนับ location และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

6. บันทึกและตรวจสอบต้นทุนอะไหล่ ค่าซ่อมแซม

 • ตรวจสอบและบันทึกซื้อ

 • ตรวจสอบและบันทึกค่าใช้จ่ายซ่อม

 • ตรวจสอบและกระทบยอดรายการเบิก

 • ตรวจสอบและกระทบยอดรายการโอน

 • ช่วยควบคุมและบริหารอะไหล่ เรื่องจำนวน สถานะ การตรวจนับและกระบวนการต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

7. วางแผนนับ Stock วัตถุดิบและอะไหล่กับแผนกที่เกี่ยวข้อง

8. ประสานงานฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

Recruiter

Full Time

 • สรรหา คัดเลือกบุคลากร ทุกตำแหน่ง(เจ้าหน้าที่ - ผู้บริหาร) ตามนโยบายของบริษัทรวมทั้งบริษัทในเครือ

 • จัดทำแผนการสรรหาบุคลากร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่เบื้องต้น

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนัดหมายตารางเวลาในการสัมภาษณ์

 • พัฒนากลยุทธ์ ปรับปรุง กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของยริษัท

 • จัดทำและบันทึกประวัติพนักงานในระบบ และจัดเก็บตู้เอกสารพนักงาน เช่น สัญญาว่าจ้าง , เอกสารพนักงานใหม่ , การประเมินทดลองงานและอื่น ๆ

 • สนับสนุนงานในแผนก HR ตามได้รับมอบหมาย

รับสมัครเพื่อนร่วมทีมเต่าบิน
ประวัติ (Resume)
Screenshot 2564-08-24 at 11.11.01.png