top of page

สนใจเช่าตู้

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในงานสุดพิเศษของคุณ

IMG_9450-1 (2).png

ตู้เต่าบิน

ไม่ต้องพึ่งบาร์ริสต้าคุณก็สามารถมีเครื่องดื่มมากกว่า 300 แก้วเสิร์ฟในงาน

พร้อมกับรสชาติที่คงมาตรฐาน

เรทราคาการเช่าตู้

รายละเอียด
แพคเกจ A 
แพคเกจ B
รายละเอียด
การซื้อเครื่องดื่ม
เเละชำระเอง
กดเครื่องดื่มฟรี
ภายในงาน
ค่าเช่าตู้
1,500.-
1,500.-
ค่าขนส่ง
(รวมค่าติดตั้ง)
6,000.-
6,000.-
ค่าดำเนินการ
4,000.-
4,000.-
รวม
11,500.-
25,000.-
ค่าเพิ่มวัตถุดิบ*
10,000.-
10,000.-

*การวัตถุดิบเติมหนึ่งครั้งจะเท่ากับ 300 แก้ว

**ข้อกำหนดในการเช่าตู้

- เมนูในตู้และ user interface จะยึดตามมาตรฐานของบริษัท

- การติดตั้งและสถานที่ตั้งจะต้องอยู่ใน กทม. หรือ ตัวแทน เท่านั้น

ตู้เต่าเมา

ไม่จำเป็นต้องพึ่งบาร์เทนเดอร์ในงานสุดพิเศษของคุณอีกต่อไป

ตู้เต่าเมาพร้อมเสิร์ฟมากกว่า 220 แก้ว พร้อมไปด้วยรสชาติที่คงมาตรฐาน

เรทราคาการเช่าตู้

รายละเอียด
เรทราคา/วัน
ค่าเช่าตู้
กดเครื่องดื่มฟรีภายในงาน
รายละเอียด
1,500.-
ค่าขนส่ง
6,000.-
ค่าเพิ่มวัตถุดิบ*
21,500.-
ค่าวัตถุดิบ
21,500.-
รวม
29,000.-

*การเติมวัตถุดิบหนึ่งครั้งจะเท่ากับ 220 แก้ว

**ข้อกำหนดในการเช่าตู้

- การติดตั้งและสถานที่ตั้งจะต้องอยู่ใน กทม. หรือ ตัวแทน เท่านั้น

- เมนูในตู้และ interface จะยึดตามมาตรฐานของบริษัท

***เครื่องดื่มชงด้วย Gold label, Gin, และ Vodka

bottom of page