top of page
สำหรับลูกค้าที่สมาชิกเต่าบินเเละที่ลงทะเบียน ผ่านทางไลน์แอปพลิเคชั่นเท่านั้น Line OA (_tao

Lucky Draw

Condition & Details

messageImage_1715675957090_edited.png

ซื้อเต่าบิน 1 ครั้ง ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ และรางวัลอื่นๆเด็ดๆอีกมากมาย
เฉพาะสมาชิกไลน์แอปพลิเคชั่นเต่าบินเท่านั้น ที่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรม

1. เงื่อนไขการรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัล ลูกค้าที่เป็นสมาชิกเต่าบินเเละที่ลงทะเบียนผ่านทางไลน์แอปพลิเคชั่นเท่านั้น Line OA taobin

มี (@taobin) ที่มีสิทธิร่วมลุ้นรางวัล  เมื่อซื้อเครื่องดื่มตั้งแต่ 15 บาทขึ้นไป จะได้รับ 1 กระดอง/สิทธิ ในการลุ้นรางวัล

(ทุกๆมูลค่า 15 บาท จะได้รับ 1 กระดอง/สิทธิ) *ไม่จำกัดจำนวนสิทธิในการลุ้นรางวัล*

2. ระยะเวลาการร่วมลุ้นของรางวัล: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 เป็นต้นไป (1 ก.ค. 67 - 31 ม.ค. 68)

 

3. รวมจํานวนของรางวัลทั้งหมด 143 รางวัล รวมมูลค่า 4,217,381 บาท

    i. รางวัลที่ 1 Tesla Model 3 มูลค่า 1,604,000 บาท จํานวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 1,604,000 บาท

    ii. รางวัลที่ 2 BYD ATTO 3 รุ่น Standard Range มูลค่ารางวัลละ 949,900 บาท จํานวน 1 รางวัล รวมมูลค่า

949,900 บาท

    iii. รางวัลที่ 3 Ora goodcat Pro มูลค่ารางวัลละ 799,000 บาท จํานวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 799,000 บาท

    iv. รางวัลที่ 4 Iphone 15 128 GB มูลค่ารางวัลละ 28,200 บาท จํานวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 282,000 บาท

    v. รางวัลที่ 5 ทองคํา 2 สลึง มูลค่ารางวัลละ 18,416 บาท จํานวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 552,481

    vi. รางวัลที่ 6 ตั๋วหนัง Major มูลค่า 240 บาท (จํานวน 2 ใบ/รางวัล) จํานวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 48,000 บาท

    vii. รางวัลที่ 7 gift voucher เต่าบิน มูลค่ารางวัลละ 300 บาท จํานวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 30,000

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :

       1. ระยะเวลาสะสม ticket เพื่อลุ้นรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ (1 ก.ค. 67 - 31 ม.ค. 68)

       2. ติดตามรายละเอียดการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันที่ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ที่ช่องทาง

   Faebook เต่าบิน หรือ Line@taobin

***หมายเหตุ***ลูกค้าต้องทํารายการยืนยันรับของรางวัลภายในวันที่กําหนดทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ทําการยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กําหนด

จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัล และไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายใดๆ จากเต่าบินได

Lucky Draw

Reward description

messageImage_1715675957090_edited.png

สมาชิกเต่าบินที่ลงทะเบียนผ่านทางไลน์แอปพลิเคชั่น เพียงซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว ก็ได้รับ 1 สิทธิลุ้น!
● ของรางวัลรายเดือน ก.ค. 67 - ม.ค. 68
● หมดเขตลงทะเบียนลุ้นในเดือนนั้น ทุกวันที่ 30 หรื 31 ของเดือน
● ของรางวัล

แจกในบางเดือน

  ■ Tesla Model 3 มูลค่า 1,604,000 บาท จํานวน 1 รางวัล (แจกสิ้นเดือน ม.ค. 68)

  ■ BYD ATTO 3 รุ่น Standard Range มูลค่า 949,900 บาท จํานวน 1 รางวัล (แจกสิ้นเดือนธ.ค. 67)

  ■ Ora goodcat Pro มูลค่า 799,000 บาท จํานวน 1 รางวัล (แจกสิ้นเดือน ก.ย. 67)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesla Model 3

มูลค่า 1,604,000 บาท จํานวน 1 รางวัล

(แจกสิ้นเดือน ม.ค. 68)

Taobin luckydraw (14).jpg
image_edited.png

BYD ATTO 3

รุ่น Standard Range

 มูลค่า 949,900 บาท จํานวน 1 รางวัล

(แจกสิ้นเดือนธ.ค. 67)

Taobin luckydraw (14).jpg
image.png

Ora Goodcat Pro

มูลค่า 799,000 บาท จํานวน 1 รางวัล

(แจกสิ้นเดือน ก.ย. 67)

Taobin luckydraw (14).jpg
image.png

แจกรายเดือน

image.png

  มูลค่า 28,500 บาท จํานวน 1 เครื่องต่อเดือน  (รวม 10 รางวัล)       

● เฉพาะเดือน ส.ค.,พ.ย. 67, และ ม.ค. 68 แจกเดือนละ 2 รางวัล

image.png

Iphone 15 128GB

ทองคํา 50 สตางค์

■   มูลค่า 17,500 บาท จํานวน 2 เส้น

ต่อเดือน (รวม 30 รางวัล)     

  ● เฉพาะเดือน ส.ค. แจก 6 รางวัล, พ.ย. 67 และ ม.ค. 68 แจกเดือนละ 8 รางวัล

Major Movie Ticket

■  ตั๋วหนัง Major 2 ที่นั่ง/สิทธิ์ มูลค่า 480 บาท จํานวน 10 รางวัลต่อเดือน (รวม 100 รางวัล)        ● เฉพาะเดือน ส.ค.,พ.ย. 67, และ ม.ค. 68 แจกเดือนละ 20 รางวัล

image.png
image.png

Gift Voucher เต่าบิน

■ มูลค่า 300 บาท  จํานวน 10 รางวัล

ต่อเดือน (รวม 100 รางวัล)   

  ● เฉพาะเดือน ส.ค., พ.ย. 67, และ ม.ค. 68 แจกเดือนละ 20 รางวัล

Lucky Draw

Reward announcement timeline

messageImage_1715675957090_edited.png

จับรางวัล : จำนวน 7 ครั้งดังนี้

• ครั้งที่ 1 จับฉลากวันที่ 5 สิงหาคม 2567

• ครั้งที่ 2 จับฉลากวันที่ 6 กันยายน 2567 

      - แจกพิเศษ Ora Goodcat Pro มูลค่า 799,000 บาท จํานวน 1 รางวัล

• ครั้งที่ 3 จับฉลากวันที่ 4 ตุลาคม 2567 

• ครั้งที่ 4 จับฉลากวันที่ 6 พฤจิกายน 2567 

• ครั้งที่ 5 จับฉลากวันที่ 4 ธันวาคม 2567 

      - แจกพิเศษ BYD ATTO 3 รุ่น Standard Range มูลค่า 949,900 บาท จํานวน 1 รางวัล

• ครั้งที่ 6 จับฉลากวันที่ 6 มกราคม 2568 

• ครั้งที่ 7 จับฉลากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 

      - แจกพิเศษ Tesla Model 3มูลค่า 1,604,000 บาท จํานวน 1 รางวัล

 

ยืนยันสิทธิ์ผลผู้โชคดีภายในวันที่ :

ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2567

ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2567

ครั้งที่ 3 ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2567

ครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 22 พฤจิกายน 2567

ครั้งที่ 5 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2567

ครั้งที่ 6 ประจำวันที่ 17 มกราคม 2568

ครั้งที่ 7 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :

       1. ระยะเวลาสะสม ticket เพื่อลุ้นรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ (1 ก.ค. 67 - 31 ม.ค. 68)

       2. ติดตามรายละเอียดการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันที่ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ที่ช่องทาง

   Faebook เต่าบิน หรือ Line@taobin

bottom of page